Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Právo

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Právo

Je slovenským právnikom pôsobiacim v Ústave štátu a práva SAV. Je členom súdnej rady, advokátom a aktívne publikuje hlavne odborné články z oblasti súkromného, obchodného a firemného práva.

Kontakty na diskutéra: