JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Súdnictvo

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Súdnictvo

Narodil sa 25. októbra 1960 v Bratislave. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a po zložení rigoróznej skúšky mu bol v roku 1984 udelený titul JUDr. V rokoch 2006 až 2009 absolvoval doktorandské štúdium na Paneurópskej Vysokej škole práva na Katedre Teórie štátu a práva v Bratislave, po ktorom úspešne obhájil doktorandskú prácu s názvom „Vymožiteľnosť súdnych rozhodnutí“ a získal titul PhD. V rámci svojich štúdií absolvoval aj postgraduálne štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a štúdium zamerané na ľudské práva, humanitárne právo a azylové právo na Oxfordskej univerzite. V období rokov 1983 až 1985 pôsobil ako justičný čakateľ na Krajskom súde v Bratislave, po čom následne začal pracovať ako sudca na Okresnom súde Bratislava-vidiek až do roku 1989. V roku 1990 sa stal sudcom na Krajskom súde v Bratislave. Niekoľko rokov (1995 – 2004) pracoval ako právny poradca na Úrade Vysokého komisára OSN pre utečencov a od roku 2004 zastával 11 rokov pozíciu sudcu na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. V roku 2015 sa stal sudcom na Najvyššom súde Slovenskej republiky a v roku 2016 aj predsedom jeho senátu. 20. mája 2020 bol prezidentkou Slovenskej republiky vymenovaný za predsedu Najvyššieho súdu. Od roku 2004 pôsobí ako lektor v niekoľkých vzdelávacích národných aj medzinárodných inštitúciách sudcov a prokurátorov (Justičná akadémia SR, Justičná akadémia ČR a i.). Má bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma i v zahraničí.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): predseda Najvyššieho súdu SR

Diskusie, ktoré absolvoval:

Diskutér ešte neabsolvoval žiadnu diskusiu.

Kontakty na diskutéra: