Emília Jenčová

,,Pre mňa ako budúcu farmaceutku je veľmi prínosné, že na diskusiách veľakrát zaznie to, čo sa v škole nemáte šancu dozvedieť.“