Mgr. Marek Roháček

Zakladateľ a predseda OZ Návrat

Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze a systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrane detí.

Mgr. Peter Tuharský

občiansky aktivista