PhDr. Martin Čižmarik, PhD.

Pracuje v privátnej praxi ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut. Zameriava sa prevažne na dospelú populáciu v rámci individuálneho i párového poradenstva, pričom kombinuje prvky Gestalt terapie a dynamickej psychoterapie. Externe prednáša na univerzite, zúčastňuje sa na odborných seminároch a propaguje psychológiu prostredníctvom médií.