Doc. MUDr. Jozef Zahumenský

Medicína, Zdravotníctvo

Doc. MUDr. Jozef Zahumenský

Medicína, Zdravotníctvo

lekár, gynekológ, pôrodník

Od septembra 2016 pôsobí ako prednosta kliniky – II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava

Pracovná prax

1995 – august 2001
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Bratislave

august 2001 – september 2002
Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Nemocnice Ostrov, Česká republika
funkcia: zástupca primára

október 2002 – august 2011
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Bulovka, Praha, Česká republika
funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky

október 2011 – september 2013
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, Česká republika
funkcia: vedúci lekár pôrodníckej časti kliniky

marec 2011 – doteraz
Súdny znalec odbor Zdravotníctvo a farmácia
odvetvie: Gynekológia a pôrodníctvo

október 2013 – november 2014
Gynekologicko pôrodnícka nemocnica Koch, Bratislava, Slovenská republika
funkcia: zástupca prednostu

január 2015 – august 2016
Gynekologicko pôrodnícka klinika Fakultnej nemocnice Trnava, Slovenská republika
funkcia: prednosta kliniky

Kontakty na diskutéra: