Len sa nepomýliť! Kde sú hranice právnej zodpovednosti zdravotníkov – začiatočníkov?

Medicína, Ošetrovanie, Právo

  • Bratislava - SATORI STAGE, Mickiewiczova 9
  • 6. novembra 2018, utorok 18:00

Popis diskusie

Aké sú najväčšie hrozby pre absolventov medicíny a farmácie? S čím musia určite počítať a na aké právne riziká pri prvých krokoch v praxi by sa mali pripraviť? Aká je zodpovednosť poskytovateľa za nesprávnu starostlivosť, ktorú poskytol medik alebo lekár/lekárnik začiatočník? Príďte sa zoznámiť s názormi špecialistov pôsobiacich v oblasti práva, medicínny, lekárenstva a riadenia zdravotníckych zariadení!

 

Diskutovali s nami

JUDr. Ján Hrivnák

Prokuratúra

Narodil sa 19. septembra 1960 v Dolnom Kubíne. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a po zložení rigoróznej skúšky v roku 1984 mu bol udelený […]

Mgr. Eva Klimová

Psychológia

psychologička, 48 rokov Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, odboru psychológia a špecializácií v odbore pracovná, organizačná a poradenská psychológia, dopravná psychológia na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Absolvovala dlhodobý […]

PharmDr. Martin Višňanský, MBA, PhD., MSc.

Farmácia

PharmDr. Martin Višnanský, MBA je absolvent Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave (1993) a Katz Graduate School of Business, University of Pittsbourgh (2000). Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre farmakoekonomiku pri SLS, certifikovaný […]

Doc. MUDr. Jozef Zahumenský

Medicína, Zdravotníctvo

lekár, gynekológ, pôrodník Od septembra 2016 pôsobí ako prednosta kliniky – II. Gynekologicko pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Nemocnica Ružinov, Bratislava Pracovná prax 1995 – august 2001 Gynekologicko pôrodnícke oddelenie Národného […]

JUDr. Slavomír Vorobel

Právo, Zdravotníctvo

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právo

Odborná asistentka Katedry pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Narodila sa 29.3. 1971. Od roku 1996 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte UK, so špecializáciou na pracovné […]

MUDr. Róbert Hill

Medicína

medicínsky riaditeľ – Svet zdravia