doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Medicína

doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD.

Medicína

Pracuje ako docent a vedúci Centra pre zriedkavé extrapyramidové ochorenia na Neurologickej klinike LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. Titul PhD. obhájil na University of Groningen, Holandsko v roku 2014, habilitoval v roku 2018 na UPJŠ v Košiciach. V priebehu špecializácie absolvoval stáže na univerzitách v Prahe, UCL v Londýne, Groningene a Viedni. V súčasnosti je predsedom Extrapyramidovej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti, členom viacerých komisií a pracovných skupín International Parkinson and Movement Disorder Society a European Academy of Neurology. Za svoju činnosť získal viacero domácich a zahraničných ocenení vrátane ocenení Vedec roka do 35 rokov SR, Guothova cena a MDS Young Leaders in Movement Disorders. V súčasnosti koordinuje viacero domácich aj zahraničných multicentrických projektov zameraných na nemotorické, prodromálne a genetické aspekty Parkinsonovej choroby a zriedkavých extrapyramidových ochorení.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: