MUDr. Peter Makara, MPH

Medicína

MUDr. Peter Makara, MPH

Medicína

Peter Makara sa narodil  7.6.1973 v Snine. V rokoch 1991 až 1997 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo. Atestáciu 1. stupňa v odbore interné lekárstvo získal v roku 2000 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Špecializáciu v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo získal v roku 2005. Kvalifikáciu ako odborník pre riadenie verejného zdravotníctva (,,MPH“) získal v roku 2008 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. V rokoch 1998 až 2001 pracoval ako lekár v Stropkovskej nemocnici. V rokoch 2002 – 2006 pracoval ako produktový manažér pre SANDOZ. Jeho pracovnou náplňou bolo plánovanie výroby liekov, príprava marketingových materiálov a odborné produktové školenia medicínskych reprezentantov.Od roku 2006 pracuje ako všeobecný lekár pre dospelých v Snine.

Peter Makara aktívne pracuje v Slovenskej lekárskej spoločnosti ako člen prezídia SLK a v Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva ako prezident spoločnosti.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: