JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Etika, Právo

JUDr. Branislav Fábry, PhD.

Etika, Právo

člen Etickej komisie MZ SR, právnik

Diskusie, ktoré absolvoval:

Diskutér ešte neabsolvoval žiadnu diskusiu.

Kontakty na diskutéra: