prof. MUDr. Pavol Ševčík, CSc.

Medicína

prof. MUDr. Pavol Ševčík, CSc.

Medicína

prednosta Kliniky anesteziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice Ostrava

Diskusie, ktoré absolvoval:

Diskutér ešte neabsolvoval žiadnu diskusiu.

Kontakty na diskutéra: