Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc

Právo, Prokuratúra

Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc

Právo, Prokuratúra

Je sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1982. V rokoch 1998–2002 bol poslancom Národnej rady SR a predsedom ústavnoprávneho výboru NR SR. Dňa 16. februára 2007 bol prezidentom SR vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR.

Kontakty na diskutéra: