POVINNÉ OČKOVANIE – Stále predmet vášnivých sporov?

Etika, Medicína, Právo

  • Košice - Tabačka Kulturfabrik
  • 10. októbra 2017, utorok 18:00

Popis diskusie

Právno-eticko-medicínska diskusia o povinnom očkovaní

Povinné očkovania je balansovaním medzi záujmom spoločnosti a záujmom pacienta. Čo vedie štát k  stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania pre očkovaného a aké pre spoločnosť? Kto nesie právnu zodpovednosť pri odmietnutí očkovania a kto v  prípade nežiadúcich účinkov očkovania? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v  procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi? Ako to funguje v zahraničí a prečo na Slovensku neexistuje štátom požehnané odškodňovanie prípadných nežiadúcich účinkov očkovania? V čom sme zajedno a v čom už nie? Diskusia spíkrov z oblasti práva, medicíny, bioetiky, legislatívy ale aj aktivistov „pro“ a „anti“ vax.

 

Diskutovali s nami

MUDr. Jana Seligová, PhD.

Medicína

Vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Narodila sa v Košiciach. Absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice. V r. 1986 -kvalifikačná atestácia 1. […]

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmácia

Absolventka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracuje od roku 2010 ako vedecko-výskumný pracovník a odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdií aj […]

Mgr. Adriana Jesenková, PhD.

Bioetika, Etika

Vyštudovala filozofiu v kombinácii s históriou na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium absolvovala na Katedre filozofie a dejín filozofie FF UK v Bratislave v odbore systematická filozofia. […]

Ing. Marián Fillo

IT

Vyštudovaný softvérový inžinier, intenzívne študujúci oblasť očkovania a súvisiacich tém (imunológie, virológie, toxikológie), zástanca slobodnej voľby v očkovaní. Radí menej skúseným rodičom, ako v právnych záležitostiach, tak aj zdravotných. Aktívne […]

Doc. JUDr. Ladislav Orosz, CSc

Právo, Prokuratúra

Je sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1982. V rokoch 1998–2002 bol poslancom Národnej rady SR a predsedom ústavnoprávneho výboru NR SR. Dňa […]

Fotogaléria

    Partneri na diskusii