Mgr. Mária Hatoková, PhD.

Psychológia

Mgr. Mária Hatoková, PhD.

Psychológia

Od roku 2014 do septembra 2017 sa ako vedkyňa Ústavu experimentálnej psychológie SAV podieľala na výskumnom riešení tém Sociálne vplyvy na rozhodovanie o očkovaní a Rozhodovanie zdravotníckych pracovníkov o komunikačných stratégiách v téme očkovania. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov v téme paliatívnej starostlivosti a komunikácie s pacientom. Je lektorkou a zodpovednou supervízorkou DS Vŕba, ktorej dobrovoľníci sprevádzajú ťažko chorých a zomierajúcich Onkologického ústavu sv. Alžbety a Národného onkologického ústavu v Bratislave.

Kontakty na diskutéra: