POVINNÉ OČKOVANIE – Stále predmet vášnivých sporov?

Etika, Medicína, Právo

  • Bratislava - KC Dunaj
  • 7. novembra 2017, utorok 18:00

Popis diskusie

Právno-eticko-medicínska diskusia o povinnom očkovaní

Povinné očkovania je balansovaním medzi záujmom spoločnosti a záujmom pacienta. Čo vedie štát k  stanoveniu povinnosti podrobiť sa očkovaniu? Aká je právna úprava tejto problematiky? Aké sú zdravotné benefity očkovania pre očkovaného a aké pre spoločnosť? Kto nesie právnu zodpovednosť pri odmietnutí očkovania a kto v  prípade nežiadúcich účinkov očkovania? Aké sú povinnosti všeobecných lekárov a aké sú povinnosti rodičov? Akú úlohu má v  procese očkovania Úrad verejného zdravotníctva SR? Je možné sankcionovať tých ktorí nesplnili povinnosti stanovené právnymi predpismi? Ako to funguje v zahraničí a prečo na Slovensku neexistuje štátom požehnané odškodňovanie prípadných nežiadúcich účinkov očkovania? V čom sme zajedno a v čom už nie? Diskusia spíkrov z oblasti práva, medicíny, bioetiky, legislatívy ale aj aktivistov „pro“ a „anti“ vax.

Diskutovali s nami

MUDr. Marta Špániková

Medicína

pediatrička, ktorá sa venuje vakcinológii a výžive detí Ukončila Karlovu Univerzitu Praha – Fakulta dětského lékařství v roku 1981. Pracovala ako pediater v nemocnici v Snine, na infekčnom oddelení v […]

Mgr. Peter Tuharský

Nezaradené

občiansky aktivista

Mgr. Mária Hatoková, PhD.

Psychológia

Od roku 2014 do septembra 2017 sa ako vedkyňa Ústavu experimentálnej psychológie SAV podieľala na výskumnom riešení tém Sociálne vplyvy na rozhodovanie o očkovaní a Rozhodovanie zdravotníckych pracovníkov o komunikačných […]

JUDr. Norbert Ostró, LL.M., E.MA

Právo

Norbert Ostró sa medicínskemu právu začal venovať ako spolupracovník portálu www.pravo-medicina.sk. Pôsobil ako riešiteľ projektov zameraných na biotechnológie Univerzity v Miláne a farmaceutické právo Medzinárodnej farmaceutickej federácie v Haagu. Zúčastnil […]

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

Farmácia

Absolventka Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave pracuje od roku 2010 ako vedecko-výskumný pracovník a odborný asistent na Katedre organizácie a riadenia farmácie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave. Počas štúdií aj […]

Fotogaléria

    Partneri na diskusii