Mgr. Monika Suchánska

Antropológia

Mgr. Monika Suchánska

Antropológia

Doktorandka antropológie na Ústave antropológie Prírodovedeckej univerzity Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venuje téme neobyčajných pohrebov organizovaných pozostalými svojpomocne. V Prahe pôsobí ako jedna zo správkyň prvého českého prírodného cintorína, Lesa vzpomínek, v ktorom sa odohrávajú osobité pohreby pod korunami stromov a popol zosnulých je ukladaný k ich koreňom. Je spoluzakladateľkou neziskovej organizácie Ke kořenům, ktorá rozvíja alternatívne pohrebníctvo a podporuje otvorenejší a prirodzenejší prístup ku smrti.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: