Má (milosrdná) lož krátke nohy?

Medicína, Právo

  • Bratislava - Metropol Bar
  • 8. novembra 2016, utorok 18:00

Popis diskusie

Diskutovali s nami

Mgr. Monika Suchánska

Antropológia

Doktorandka antropológie na Ústave antropológie Prírodovedeckej univerzity Masarykovej univerzity v Brne, kde sa venuje téme neobyčajných pohrebov organizovaných pozostalými svojpomocne. V Prahe pôsobí ako jedna zo správkyň prvého českého prírodného […]

JUDr. Radek Policar

Právo

Právnik, námestník ministra zdravotníctva ČR pre legislatívu a právo Vyštudoval Právnickú fakultu Masarykovej univerzity. Od roku 2000 do roku 2004 pracoval vo FN Brno, okrem iného aj ako vedúci oddelenia […]

PhDr. Katarína Jandová, PhD.

Psychológia

Klinická psychologička, hlavný odborník pre psychológiu MZ SR Je klinickou psychologičkou a hlavným odborníkom pre psychológiu na MZ SR. Vedie psychoprofylaktickú prípravu na pôrod a cvičenia pre tehotné ženy. Má […]

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Bioetika, Teológia

Docent Szaniszló pracuje v oblasti všeobecnej a špeciálnej teologickej etiky ako aj politickej filozofie a za jeho vedecké výsledky bol menovaný Najlepším odborným asistentom teologickej fakulty v Košiciach v roku […]

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr. h. c.

Medicína, Zdravotníctvo

Český lekár, onkológ. Do roku 2014 pôsobil ako riaditeľ brnenského Masarykovho onkologického ústavu. 12 rokov pôsobil ako predseda Českej onkologickej spoločnosti ČLS JEP. V minulosti bol prednostom Internej hematoonkologickej kliniky, […]

Fotogaléria