MUDr. Jana Seligová, PhD.

Medicína

MUDr. Jana Seligová, PhD.

Medicína

Vedúca odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Narodila sa v Košiciach. Absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ Košice.

  • V r. 1986 -kvalifikačná atestácia 1. stupňa z hygieny a epidemiológie
  • V r. 1995 -kvalifikačná nadstavbová atestácia z odboru epidemiológia
  • V r. 2012 ukončené doktorandské štúdium v oblasti Verejné zdravotníctvo na LF UPJŠ.

Doterajšia prax: Od ukončenia vysokoškolského štúdia  začala pracovať na Krajskej hygienickej stanici v Košiciach na odbore epidemiológia ako samostatne pracujúci lekár, neskôr ako vedúca oddelenia epidemiológie. Pracuje na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach ako vedúca odboru epidemiológie. Pravidelne sa podieľa na prednáškovej činnosti na odborných podujatiach pre lekárov I. kontaktu v oblasti prevencie infekčných ochorení.

Od roku 1983 vykonáva pedagogicko-výchovnú činnosť– v minulosti na Strednej zdravotníckej škole v Košiciach a t.č. na LF UPJŠ v Košiciach, odbor epidemiológia.

Kontakty na diskutéra: