PhDr. David Černý, Ph.D.

Etika, Filozofia, Veda

PhDr. David Černý, Ph.D.

Etika, Filozofia, Veda

Vyštudoval filozofiu v Taliansku, doktorát získal z lekárskej etiky na 1. lekárskej fakulte UK. V súčasnosti pôsobí ako vedecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR a Ústavu informatiky AV ČR v Prahe. Venuje sa normatívnej a aplikovanej etike, obzvlášť lekárskej etike a etike umelej inteligencie. Je autorom celej rady kníh a odborných štúdií. Jeho kniha o princípe dvojakého účinku vyjde v nakladateľstve Routledge, s Ryanom Jenkinsom a Tomášom Hříbkom tiež pripravuje zbierku textov o etike autonómnych vozidiel, ktorá vyjde v nakladateľstve Oxford University Press.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: