ThLic. Daniel Demočko, PhD.

Bioetika

ThLic. Daniel Demočko, PhD.

Bioetika

Teológ, pedagóg, a etik, vyštudoval Katolícku univerzitu v Ružomberku a Teologickú fakultu v Košiciach, odbor teológie, bioetiky a náuky o spoločnosti. V súčasnosti vyučuje na Cirkevnom gymnáziu v Levoči a na Technickej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Špecializuje sa na kresťanskú etiku, bioetiku, teológiu tela a personalistickú filozofiu. V Spišskej Novej Vsi môžete navštíviť jeho vzdelávacie zariadenie – Ethic Institute (Institute for Ethics and Social Education) zamerané na vzdelávanie v oblasti aplikovaných etík (najmä podnikateľská etika, etika marketingu a medicínska etika a bioetika) a iných humanitných odborov. Je tiež autorom mnohých publikácií ako napríklad Klady a zápory personalizmu v bioetike, Sexualita nie je o zákazoch či dielo Plánovať eticky – Kresťanskí etici o plánovaní rodičovstva.

Kontakty na diskutéra: