Súkromie Online – Je cloud naozaj ,,safe“?

Medicína, Právo

  • Košice - Tabačka Kulturfabrik
  • 18. októbra 2016, utorok 18:00

Popis diskusie

Diskutovali s nami

Richard Takáč

Žurnalistika

novinár, kameraman TV JOJ  

ThLic. Daniel Demočko, PhD.

Bioetika

Teológ, pedagóg, a etik, vyštudoval Katolícku univerzitu v Ružomberku a Teologickú fakultu v Košiciach, odbor teológie, bioetiky a náuky o spoločnosti. V súčasnosti vyučuje na Cirkevnom gymnáziu v Levoči a […]

PhDr. Martin Čižmarik, PhD.

Psychológia, Psychoterapia

Pracuje v privátnej praxi ako klinický psychológ a certifikovaný psychoterapeut. Zameriava sa prevažne na dospelú populáciu v rámci individuálneho i párového poradenstva, pričom kombinuje prvky Gestalt terapie a dynamickej psychoterapie. […]

MUDr. Igor Jenčo

Medicína

Lekár, Detská fakultná nemocnica Košice Študoval na gymnáziu Šrobárová 1, po ktorom nastúpil na Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde vyštudoval medicínu. Pracuje ako pediater – onkológ a námestník […]

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je partnerom v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS, v ktorej od roku 2008 vykonáva advokátsku prax. JUDr. Ivan Humeník, Ph.D. je sudcom Rozhodcovského súde pre medicínske záležitosti, […]

Fotogaléria

Partneri diskusie