Emília Jenčová

,,Pre mňa ako budúcu farmaceutku je veľmi prínosné, že na diskusiách veľakrát zaznie to, čo sa v škole nemáte šancu dozvedieť.“

Petra Šťastná

,,Je naozaj super, že sa organizujú takéto akcie, kde sa môžeme my študenti stretnúť s odborníkmi z praxe. Ďakujem“

Jozef Novák

,,Páči sa mi počúvať názory ľudí z praxe a diskutovať s nimi na rôzne kontroverzné témy.“

Marta Radecká

,,Univerzitné diskusie sú skvelým priestorom na vyjadrenie vlastných názorov a debatu s odborníkmi z praxe.“

Marián Mrkva

,,Doposiaľ som sa zúčastnil už na 3 univerzitných diskusiách a musím povedať, že sú naozaj na vysokej odbornej úrovni.“