Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Farmácia, Medicína

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Farmácia, Medicína

Lekár, prednosta, riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Lekársku fakultu vyštudoval v Košiciach. Lekárom sa stal pod vplyvom domáceho prostredia, už ako mladý človek mal možnosť sa stretnúť s mnohými významnými ľuďmi pôsobiacimi v odbore medicíny, čo ovplyvnilo jeho ďalší vývoj. V roku 1980 nastúpil na onkológiu v Košiciach, na kliniku rádioterapie a onkológie. Na lekárskej fakulte pôsobí od roku 1989 a zabezpečuje výučbu v odbore klinická onkológia a rádioterapia. Od roku 1995 sa zapojil do medzinárodných vedeckých štúdií nových liekov, ku ktorým sa nebolo možné v tých rokoch inak dostať. Ďalšou dôležitou oblasťou, ktorej sa venuje, je vedecko-výskumná činnosť. V súčasnosti pôsobí ako Prednosta Kliniky rádioterapie a onkológie a riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: