PhDr. Peter Zeľo

Psychológia

PhDr. Peter Zeľo

Psychológia

Doktor Peter Zeľo absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas svojho pôsobenia vo Fakultnej nemocnici v Košiciach pracoval ako klinický psychológ na psychiatrickej klinike, kde sa venoval diagnostike a liečbe duševných porúch. Má bohaté skúsenosti ako lektor sociálno-psychologických a komunikačných výcvikov pre bankové inštitúcie, súkromné firmy a organizácie.

Doktor Zeľo je jedným z výcvikových terapeutov hlbinnej psychoterapie Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a patrí medzi najlepších a najuznávanejších odborníkov vo svojom obore na Slovensku. V súčasnosti pôsobí ako psychológ, psychoterapeut, lektor a konzultant pre poprednú poradenskú spoločnosť, tvorenú tímom profesionálov v oblasti riadenia ľudských zdrojov, personálnych špecialistov, psychológov, poradcov, právnikov, finančných poradcov, koučov a konzultantov v oblasti zdravého životného štýlu.

Vo svojej súkromnej psychologickej ambulancii poskytuje nielen odborné psychologické poradenstvo v stresových a záťažových životných situáciách, ako aj párové poradenstvo a psychoterapiu psychických porúch.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: