Má (milosrdná) lož krátke nohy ?

Medicína

  • Košice - Tabačka Kulturfabrik (Fabricafé),
  • 4. októbra 2016, utorok 18:00

Popis diskusie

Diskutovali s nami

Mgr. BeLic. Pavla Bicianová

Bioetika

Absolventka Pedagogickej fakulty v Bratislave a Fakulty bioetiky v Ríme. Bioetike sa venuje 11 rokov (ako prednášajúca, lektorka, konzultantka, organizátorka konferencií, seminárov, stretnutí, najmä pre zdravotníkov). Ako bioetička pracovala napr. […]

Doc. MUDr. Igor Andrašina, CSc.

Farmácia, Medicína

Lekár, prednosta, riaditeľ pre vedu, výskum a vzdelávanie Lekársku fakultu vyštudoval v Košiciach. Lekárom sa stal pod vplyvom domáceho prostredia, už ako mladý človek mal možnosť sa stretnúť s mnohými […]

PhDr. Peter Zeľo

Psychológia

Doktor Peter Zeľo absolvoval štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach. Počas svojho pôsobenia vo Fakultnej nemocnici v Košiciach pracoval ako klinický psychológ na psychiatrickej klinike, kde sa venoval […]

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Právo

Právny manažér Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998, v roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej […]

MUDr. Pavel Bician

Medicína, Zdravotníctvo

Detský hematológ a onkológ Lekár MUDr. Pavel Bician je detský hematológ a onkológ pôsobiaci v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici ako zástupca prednostu kliniky pediatrickej onkológie a […]