Dr. Ing. Robert Mistrík

Veda

Dr. Ing. Robert Mistrík

Veda

V súčasnosti pôsobí ako konateľ v spoločnostiach Bitmoderna, s. r. o. a Alias Technologies s.r.o., ktoré založil v roku 2019.
Je rodený Banskobystričan, vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu STU a doktorandské štúdium absolvoval na Universität Wien v Rakúsku. Pôsobil ako hosťujúci vedec na Národnom inštitúte pre štandardy a technológie v USA a po návrate na Slovensko v roku 1998 založil firmu HighChem, ktorej technológie využíva celá plejáda univerzít, výskumných ústavov a firiem na celom svete pôsobiacich v oblastiach biomedicíny, farmácie, kriminalistiky, ochrany životného prostredia, kontroly potravín a mnohých ďalších. Po viac ako 20 rokoch firmu predal americkému technologickému gigantu Thermo a v zapätí založil dve nové firmy. Je spoluautorom publikácie vo vedeckom časopise Nature Biotechnology, ktorý má jeden z najvyšších impakt faktorov na svete. Bol aj prezidentským kandidátom, no zo súboja odstúpil, aby podporil iného demokratického kandidáta. Je ženatý, má dve deti a s rodinou žije v Bratislave.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: