JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Právo

JUDr. Dušan Podolský, PhD., MBA

Právo

Právny manažér

Ukončil Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v roku 1998, v roku 2000 absolvoval rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo. V roku 2003 bol zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory a v roku 2004 získal odbornú spôsobilosť – Ohodnocovanie majetku podnikov. V rokoch 1998-1999 pracoval ako samostatný odborný radca na Exekútorskom úrade v Košiciach, v rokoch 1999-2002 ako právnik Ústredného daňového riaditeľstva SR, pracovisko Košice. Od júna 2002 pracuje v spoločnosti Nemocnica Košice-Šaca ako právnik a člen výkonného vedenia spoločnosti.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: