JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právo

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právo

Odborná asistentka Katedry pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Narodila sa 29.3. 1971. Od roku 1996 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte UK, so špecializáciou na pracovné a zdravotné právo, zároveň bola vedúcou právneho referátu  a vedúcou právneho a personálneho oddelenia na Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Od roku 2015 je právničkou-špecialistkou na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave.

Vzdelanie v oblasti práva získavala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde úspešne absolvovala rigoróznu skúšku v odbore právo. V roku 1995 absolvovala odbornú stáž na Okresnom súde BA I. Dizertačnú prácu obhájila v roku 2007 na Trnavskej univerzite v Trnave.

PRACOVNÉ ZRUČNOSTI:

  • vedenie kolektívneho vyjednávania ako zástupca zamestnávateľa na podnikovej úrovni (v odvetví zdravotníctva a školstva)
  • organizácia a vedenie verejného obstarávania
  • posudzovanie etických otázok pri schvaľovaní projektov klinického skúšania liekov, zdravotníckych pomôcok a inovatívnych metód pri diagnostike a liečbe v etickej komisii (1996-2006)
  • koordinátor klinického vzdelávania v odbore právo

Kontakty na diskutéra: