Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu

Medicína, Ošetrovanie, Právo

  • Bratislava, SATORI STAGE, Mickiewiczova 9
  • 13. novembra 2018, utorok 18:00

Popis diskusie

Odmietnutie zdravotnej starosltivosti pacientom v život ohrozujích prípadov je pre lekára nočnou morou. Kde sú hranice starostlivosti bez súhlasu? Máme rešpektovať vôľu pacienta aj ak je následkom poškodenie jeho zdravia či smrť? Má spoločnosť znášať náklady na pacienta, ktorý odmietnutím zdravotnej starostlivosti zhoršil svoj zdravotný stav? Môžeme ísť proti vôli pacienta a máme ho nútiť žiť? Je psychiater zodpovedný, ak jeho pacient zabije iných ľudí? Aký je pohľad trestného práva, psychológie, bioetiky či morálnej teológie na tento problém? 

 

Diskutovali s nami

MUDr. Zuzana Lajčiaková

Medicína

primárka Psychosomatickej kliniky TU a PNPP, pracuje v Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela V Psychiatrickej nemocnici Philippa Pinela v Pezinku pracuje od roku 1981. Ukončila atestácie I. a II. Stupňa zo psychiatrie a Psychoterapeutický výcvik  […]

JUDr. Zuzana Stavrovská

Právo

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím V roku 1985 úspešne absolvovala Právnickú fakultu UK. V roku 1988 vykonala štátnu rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte UK v Bratislave v odbore právo. […]

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite […]

JUDr. Mária Nováková, PhD.

Právo

Odborná asistentka Katedry pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Narodila sa 29.3. 1971. Od roku 1996 pôsobila ako vysokoškolská učiteľka na Právnickej fakulte UK, so špecializáciou na pracovné […]