Mgr. Ján Janovčík

Právo

Mgr. Ján Janovčík

Právo

vedúci právneho oddelenia Svet zdravia

V rokoch 1992 – 1997 vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V súćasnosti pôsobí ako právnik v holdingovej spoločnosti, ktorý zároveň riadi právne oddelenie zabezpečujúce komplexnú právnu agendu spoločnosti ovládajúcej najväčšiu sieť súkromných poskytovateľovústavnej zdravotnej starostlivosti v SR a súvisiace obchodné spoločnosti.

Kontakty na diskutéra: