Len sa nepomýliť! Kde sú hranice právnej zodpovednosti zdravotníkov – začiatočníkov?

Medicína, Ošetrovanie, Právo

  • Košice - College Caffé, Medická 6
  • 16. októbra 2018, utorok 18:00

Popis diskusie

Aké sú najväčšie hrozby pre absolventov medicíny a farmácie? S čím musia určite počítať a na aké právne riziká pri prvých krokoch v praxi by sa mali pripraviť? Aká je zodpovednosť poskytovateľa za nesprávnu starostlivosť, ktorú poskytol medik alebo lekár/lekárnik začiatočník? Príďte sa zoznámiť s názormi špecialistov pôsobiacich v oblasti práva, medicínny, lekárenstva a riadenia zdravotníckych zariadení!

Diskutovali s nami

Doc. MUDr. Jozef Firment, PhD.,

Medicína

lekár, pedagóg V rokoch 1997 -2001 absolvoval Jozef Firment doktorandské štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore chirurgia. V roku 2008 získal na UPJŠ kvalifikáciu […]

Mgr. Ján Janovčík

Právo

vedúci právneho oddelenia Svet zdravia V rokoch 1992 – 1997 vyštudoval právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súćasnosti pôsobí ako právnik v holdingovej spoločnosti, ktorý zároveň riadi […]

JUDr. Peter Molitoris, PhD.

Právo

Peter Molitoris sa narodil 23.10. 1979 v Košiciach. Vysokoškolské štúdium magisterského stupňa absolvoval v študijnom odbore právo na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium úspešne absolvoval v odbore […]

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Farmácia

PharmDr. Ondrej Sukeľ absolvoval vysokoškolské štúdium farmácie na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2001). V roku 2004 získal na Slovenskej zdravotníckej univerzite špecializáciu v odbore Lekárenstvo a od roku […]