MUDr. Eva Pálová

Medicína

MUDr. Eva Pálová

Medicína

Eva Pálová je od r. 2012 primárkou Psychiatrického odd. UNLP na Tr. SNP 1 v Košiciach, v rokoch 2003-2011 bola prednostkou 1. Psychiatrickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach. V minulosti bola garantom SZU pre postgraduálne vzdelávanie v DPL Hraň a v rokoch 2003-2005 vyučovala psychiatriu na Psychiatrickej klinike UK v Martine. Bola členkou a predsedníčkou správnej rady OLÚP Predná Hora, t.č. je členkou správnej rady DPL Hraň. Ph.D. v odbore psychiatria (téma OCD) obhájila na UK v Bratislave v r.2000, 1. a 2. kvalifikačnú atestáciu z psychiatrie absolvovala v Bratislave ( Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov). Štúdium medicíny absolvovala na LF UPJŠ v Košiciach. Spolupodieľala sa na tvorbe Národného programu pre duševné zdravie (kapitola o kvalite poskytovanej psychiatrickej starostlivosti). V rokoch 2006-2008 bola hlavnou odborníčkou MZ SR pre psychiatriu, niekoľko rokov predtým krajská odborníčka pre psychiatriu. Bola zároveň konzultantkou pre odbor psychiatre pre WHO a Európsku komisiu. Pracovala vo viacerých profesných organizáciách, kde v rokoch 2002-2010 zastávala pozíciu podpredsedníčky Slovenskej Psychiatrickej Spoločnosti a dvakrát bola predsedníčkou Psychofarmakologickej sekcie SPS. V rokoch 2005-2012 bola vice-prezidentkou The Section of Psychiatry of UEMS. Od r. 2009 je Senior Research Fellow v Bedfordshire NMH Centre spolupracujúcom s University of Cambridge, UK, bola Visiting Professor na University Health Network Women´s Health Program a University of Toronto a na Women´s Health Clinics, St. Joseph´s Healthcare a McMaster University v Hamiltone, Canada ( 2005). Bolo jej udelené štipendium Swedish Karolinska Institutet a stážovala na Psychiatrickej klinike Danderyds Hospital, Karolinska Institutet v Štokholme (1993). Je autorkou a spoluautorkou početných článkov a kapitol v knihách z oblasti klinickej psychiatrie a psychofarmakológie, ale aj mnohých prednášok na domácom i zahraničnom fóre.

Kontakty na diskutéra: