Mgr. Johan Filo

Medicína, Študent

Mgr. Johan Filo

Medicína, Študent

Študuje na Lekárskej fakulte UK v Bratislave odbor Všeobecné lekárstvo. V roku 2015 ukončil magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor Ruské a východoeurópske štúdiá. Je spoluzakladateľom projektu Medicaid, za ktorým stoja aktívni študenti medicíny, ktorých cieľom je spájať medikov a prostredníctvom mentoringu podporiť ich rozvoj a prispieť tak k zlepšeniu podmienok v slovenskom zdravotníctve. Absolvoval niekoľko stáží doma aj v zahraničí – Virologický ústav SAV – oddelenie molekulárnej biológie; Ústav polymérov SAV; chirurgicko-urologické oddelenie vo Svete Zdravia Nemocnica Galanta; Main-Kinzig-Kliniken v Nemecku; Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Je členom SloMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny) a pôsobí ako národný koordinátor pre vzdelávanie v medicíne.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: