prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Psychológia

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Psychológia

Doktorát vied obhájila na Groningenskej Lekárskej fakulte v Holandsku a na Fakulte sociálnych vied Masarykovej Univerzity v Brne sa inaugurovala v odbore sociálna psychológia. Viac než 20 rokov sa venuje rozvoju výskumného potenciálu mladých ľudí a výskumu v oblasti psychológie zdravia a to nielen v Košiciach a v Bratislave, ale i v Olomouci. Zaujíma sa o zraniteľné skupiny populácie, sociálne znevýhodnenie, ale i o možnosti ako facilitovať zdravý vývin a plnohodnotné prežitie života bez ohľadu na sociálne či zdravotné podmienky.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave, Ústav psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach

Kontakty na diskutéra: