Všade dobre, doma najlepšie!

Etika, Farmácia, Medicína, Právo, Psychológia, Zdravotníctvo

  • Bratislava - SATORI STAGE, Mickiewiczova 9
  • 9. októbra 2019, streda 18:00

Popis diskusie

Spoločnosť za posledné roky prechádza nesmiernymi zmenami. Nie len rýchlymi, ale aj štrukturálnymi. Starí bardi slovenského zdravotníctva už pred desaťročiami bili na poplach a upozorňovali na narastajúci nedostatok zdravotníckeho personálu. Ak si to pacienti ešte neuvedomujú, tak v niektorých odboroch stojíme na kraji apokalypsy… Deti nebudú mať pediatra a dospelí budú za svojím všeobecným lekárom cestovať omnoho dlhšie.

Ako sa tieto spoločenské výzvy prejavujú v odbornej príprave mladých medikov/farmaceutov pre výkon ich povolania?

Mladá generácia je nádej. Ostanú však absolventi zdravotníckeho vzdelávania na Slovensku?

A prečo by mal ambiciózny absolvent lekárskej či farmaceutickej fakulty ostať v okresnom meste namiesto toho, aby liečil pacientov na prestížnej klinike trebárs v Nemecku?

Čo ešte stále drží doma naslovovzatých odborníkov, ktorí v aktuálne nastavenom zdravotníckom systéme zostávajú napriek lukratívnym ponukám zo zahraničia a prečo sa niektorí vrátili domov na Slovensko?

Ako sa zmení zdravotná starostlivosť po príchode zdravotníckeho personálu z tretích krajín? Je to prirodzený vývoj v spoločnosti, alebo výraz nezvládnutých výziev udržať slovenských lekárov a farmaceutov, aby liečili slovenských pacientov?

Čo je treba spraviť, aby nám mladá generácia talentovaných medikov/farmaceutov ostala na Slovensku? Sú rozhodujúce peniaze, či dostatočné odborné výzvy, priestor na rodinu a koníčky, alebo pozitívny vzor mentora v kolektíve? A ako to vidia samotní študenti medicíny a farmácie?

Diskutovali s nami

Mgr. Johan Filo

Medicína, Študent

Študuje na Lekárskej fakulte UK v Bratislave odbor Všeobecné lekárstvo. V roku 2015 ukončil magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor Ruské a východoeurópske štúdiá. Je spoluzakladateľom projektu Medicaid, […]

Martin Menšík

Marketing

Marketingový manažér spoločnosti Profesia. Už viac ako 10 rokov sa pohybuje na pomedzí trhu práce a vzdelávania. Dnes spolu s tímom marketérov pomáha najväčšiemu pracovnému portálu k tomu, aby aj […]

MUDr. Elena Prokopová

Medicína, Zdravotníctvo

MUDr. Elena Prokopová absolvovala štúdiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila s vyznamenaním a pochvalným uznaním dekana LF UK. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave absolvovala špecializačnú skúšku v odbore pediatria a špecializačnú skúšku […]

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH

Medicína, Veda

Má ukončené štúdium v odboroch všeobecné lekárstvo, molekulárna biológia a ekonomika. V súčasnosti pôsobí ako prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny a docent Ústavu patologickej fyziológie na Lekárskej fakulte UK a taktiež […]