Mgr. Martina Dubovcová, PhD.

Ošetrovanie, Zdravotníctvo

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.

Ošetrovanie, Zdravotníctvo

Čerstvá držiteľka ocenenia Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo. Sesterskému povolaniu sa upísala počas štúdia na SZŠ v Martine. Neskôr pokračovala štúdiom ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Počas zvyšovania vzdelania absolvovala odbornú stáž v Centre pre poranenia chrbtice a miechy v Nemecku a v Domove pre seniorov v Rakúsku. Znalosť nemeckého jazyka jej pomohla k víťazstvám v jazykových súťažiach zameraných na rozvoj zdravotníckeho vzdelávania v ošetrovateľstve. V roku 2006 tak za originálne stvárnenie ošetrovateľskej tematiky v nemeckom jazyku získala cenu dekana JLF UK v Martine. Svoje vedomosti a skúsenosti odovzdávala v rokoch 2006 – 2009 študentom ako interná doktorandka na Ústave ošetrovateľstva JLF UK a UNM. V praxi najskôr pôsobila ako sestra v ambulancii praktického lekára v Sučanoch a štyri roky ako sestra pri lôžku v Psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Od roku 2009 dodnes zastáva pozíciu vedúcej sestry Psychiatrickej kliniky JLF UK a UNM v Martine. Je členkou Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. V roku 2016 sa stala predsedníčkou Sekcie sestier pracujúcich v psychiatrii. Angažuje sa v Európskej asociácii psychiatrických sestier HORATIO. Prezentuje sa bohatou publikačnou činnosťou doma i v zahraničí. Organizuje vedecké a odborné podujatia a aktívne sa prezentuje na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Je aktívnou členkou Občianskeho združenia Matka a dieťa Turca, ktoré sa prezentuje rôznymi projektami v zdravotníctve i mimo neho. V roku 2018 získala ocenenie Biele srdce v kategórii sestra manažér.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: