PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

Zdravotníctvo

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

Zdravotníctvo

Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8 – zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZ SR koordinuje pandémiu COVID-19 na úrovni kraja. Jej prioritou je riadenie krajského zdravotníctva, tvorba stratégie zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky a manažovaním medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc získala značný prehľad a postoj k potrebám slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti dáva príležitosť spolu so sieťou poskytovateľov primárneho kontaktu a špecialistov koncepčne tvoriť komplexnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov Žilinského kraja.

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): riaditeľka odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji

Kontakty na diskutéra: