PhDr. Silvia Pekarčíková

Zdravotníctvo

PhDr. Silvia Pekarčíková

Zdravotníctvo

Už druhý rok pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji. Jej prioritou je riadenie regionálneho zdravotníctva, tvorba zdravotnej politiky a v rámci originálnych kompetencií realizácia preneseného výkonu štátnej správy. Prechodom cez klinickú prax v nemocnici, svetom laboratórnej diagnostiky a implementáciou medicínskych projektov v sieti privátnych nemocníc, získala značný prehľad o potrebách slovenského zdravotníctva. Riadenie nemocníc a polikliník v zriaďovateľskej pôsobnosti jej spolu so sieťou poskytovateľov primárneho kontaktu a špecialistov dáva príležitosť koncepčne tvoriť komplexnú, kvalitnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov kraja.

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: