Všade dobre, doma najlepšie!

Farmácia, Medicína, Ošetrovanie, Psychológia, Zdravotníctvo

  • Martin - Barmuseum
  • 8. októbra 2019, utorok 18:00

Popis diskusie

Spoločnosť za posledné roky prechádza nesmiernymi zmenami. Nie len rýchlymi, ale aj štrukturálnymi. Starí bardi slovenského zdravotníctva už pred desaťročiami bili na poplach a upozorňovali na narastajúci nedostatok zdravotníckeho personálu. Ak si to pacienti ešte neuvedomujú, tak v niektorých odboroch stojíme na kraji apokalypsy… Deti nebudú mať pediatra a dospelí budú za svojím všeobecným lekárom cestovať omnoho dlhšie.

Ako sa tieto spoločenské výzvy prejavujú v odbornej príprave mladých medikov/farmaceutov pre výkon ich povolania?

Mladá generácia je nádej. Ostanú však absolventi zdravotníckeho vzdelávania na Slovensku?

A prečo by mal ambiciózny absolvent lekárskej či farmaceutickej fakulty ostať v okresnom meste namiesto toho, aby liečil pacientov na prestížnej klinike trebárs v Nemecku?

Čo ešte stále drží doma naslovovzatých odborníkov, ktorí v aktuálne nastavenom zdravotníckom systéme zostávajú napriek lukratívnym ponukám zo zahraničia a prečo sa niektorí vrátili domov na Slovensko?

Ako sa zmení zdravotná starostlivosť po príchode zdravotníckeho personálu z tretích krajín? Je to prirodzený vývoj v spoločnosti, alebo výraz nezvládnutých výziev udržať slovenských lekárov a farmaceutov, aby liečili slovenských pacientov?

Čo je treba spraviť, aby nám mladá generácia talentovaných medikov/farmaceutov ostala na Slovensku? Sú rozhodujúce peniaze, či dostatočné odborné výzvy, priestor na rodinu a koníčky, alebo pozitívny vzor mentora v kolektíve? A ako to vidia samotní študenti medicíny a farmácie?

Diskutovali s nami

Martin Menšík

Marketing

Marketingový manažér spoločnosti Profesia. Už viac ako 10 rokov sa pohybuje na pomedzí trhu práce a vzdelávania. Dnes spolu s tímom marketérov pomáha najväčšiemu pracovnému portálu k tomu, aby aj […]

Mgr. Martina Dubovcová, PhD.

Ošetrovanie, Zdravotníctvo

Čerstvá držiteľka ocenenia Slovenka roka v kategórii Zdravotníctvo. Sesterskému povolaniu sa upísala počas štúdia na SZŠ v Martine. Neskôr pokračovala štúdiom ošetrovateľstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Počas zvyšovania vzdelania absolvovala […]

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

Zdravotníctvo

Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8 – zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZ […]

MUDr. Miloslav Hanula, PhD.

Medicína

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2001 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku anestéziológie a intenzívnej medicíny FN Nitra. V roku 2006 atestoval […]

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA

Medicína

Štúdium všeobecného lekárstva ukončil v roku 2004 na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine. Po skončení školy nastúpil ako sekundárny lekár na Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine. V roku […]