Mgr. Peter Koromház

Právo

Mgr. Peter Koromház

Právo

Peter Koromház ukončil v roku 2015 druhý stupeň štúdia na Právnickej fakulte, UPJŠ v Košiciach. V rámci magisterského štúdia absolvoval jeden semester výučby na Právnickej fakulte Univerzity Nice Sophia Antipolis vo Francúzsku a zároveň sa na pôde svojej domácej univerzity zapojil do klinického vzdelávania venovaného problematike medicínskeho práva.

V roku 2017 úspešne absolvoval v rámci doktorandského štúdia na Právnickej fakulte UPJŠv Košiciach obhajobu projektu dizertačnej práce na tému „Ochrana osobnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti“. V rámci pripravovanej dizertačnej práce sa venuje problematike právnej úpravy poskytovania zdravotnej starostlivosti s prihliadnutím na ochranu osobnosti pacienta a zdravotníckeho pracovníka, pričom v rámci doktorandského štúdia publikoval viacero vedeckých príspevkov týkajúcich sa uvedenej témy. V októbri tohto roku sa stal členom Katedry občianskeho práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach, kde pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na pozícii asistenta. Od roku 2016 taktiež pôsobí v advokátskej kancelárii GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o. na pozícii advokátskeho koncipienta, pričom svoju prax začal už skôr, v roku 2015 v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Rybára.

Kontakty na diskutéra: