Maternica na prenájom – Právne a etické otázky náhradného materstva

Etika, Právo

  • Košice - Tabačka Kulturfabrik
  • 24. októbra 2017, utorok 18:00

Popis diskusie

Téma náhradného (surogačného) materstva rezonuje v Európe už niekoľko desaťročí. Slovenské ženy ju vo zvýšenej miere riešia v posledných rokoch. Problémy s plodnosťou, nemožnosť vynosiť dieťa, alebo už aj strach z  tehotenstva pred slovenské páry stavia otázku, či je možné ich problém riešiť práve prostredníctvom náhradnej matky. Je právne možné „prenajať“ maternicu a vynosiť dieťa pre objednávateľský pár? Je to eticky a morálne obhájiteľné? Je možné za takúto službu zaplatiť? Ako vyriešiť etický konflikt medzi túžbou páru po dieťati a ochranou dôstojnosti nenarodeného dieťaťa? Čo ak sa narodí dieťa s  postihnutím, prípadne ak náhradná matka odmietne dieťa odovzdať objednávateľskému páru? Kto je matkou dieťaťa – žena ktorej genetickú informáciu nesie, alebo žena, ktorá ho porodila? Ako slovenské právo pozerá na tieto vzťahy? Dovoľuje ich, alebo hrozí trestami?

 

Diskutovali s nami

Mgr. Peter Koromház

Právo

Peter Koromház ukončil v roku 2015 druhý stupeň štúdia na Právnickej fakulte, UPJŠ v Košiciach. V rámci magisterského štúdia absolvoval jeden semester výučby na Právnickej fakulte Univerzity Nice Sophia Antipolis […]

MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Medicína

Gynekológ z Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare. MUDr. Miroslav Herman, PhD. je jedným zo zakladateľov asistovanej reprodukcie v Košiciach a na Slovensku. Problematike sa venuje viac ako 26 rokov a […]

MUDr. Danica Caisová

Medicína

Je psychiatričkou a zároveň sexuologičkou pôsobiacou v ambulancii FAIRA v Košiciach. Má za sebou kvalitné skúsenosti lekárskej i lektorskej činnosti, čo predpokladá profesionálne zodpovedanie otázok po medicínskej stránke.

Mgr. Katarína Komenská, PhD.

Bioetika, Etika

Etička z Inštitútu etiky a bioetiky Filozofickej fakulty PU

Mgr. Zuzana Hermanová

Psychológia

Klinická psychologička z UNLP Košice

Fotogaléria

    Partneri na diskusii