MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Medicína

MUDr. Miroslav Herman, PhD.

Medicína

Gynekológ z Centra pre asistovanú reprodukciu Gyncare. MUDr. Miroslav Herman, PhD. je jedným zo zakladateľov asistovanej reprodukcie v Košiciach a na Slovensku. Problematike sa venuje viac ako 26 rokov a stál pri zrode I. celoštátneho centra asistovanej reprodukcie na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike LF UPJŠ v Košiciach a neskôr inicioval vznik neštátneho Gyncare, Centrum pre asistovanú reprodukciu, v ktorom doteraz pôsobí ako gynekológ a odborný zástupca tkanivového zariadenia.

Kontakty na diskutéra: