Mgr. Robin Kopecký

Filozofia, Veda

Mgr. Robin Kopecký

Filozofia, Veda

Vyštudoval filozofiu na FF UK v Prahe a teoretickú a evolučnú biológiu na PřF UK v Prahe. V súčasnosti dokončuje doktorské štúdium a je vedeckým pracovníkom na PřF UK v Praze. Je spoluzakladateľom centra Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a technike www.cevast.org a jeho koordinátorom na PřF UK. Venuje sa experimentálnej filozofii (morálny súd) a filozofii techniky (autonómne vozidlá).

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: