Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Teológia

Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Teológia

Je rímskokatolícky kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený bol v roku 2002. V roku 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. Od roku 1998 pokračoval vo formácii a štúdiu na Lateránskej Univerzite v Ríme. Štúdium ukončil doktorátom z cirkevného práva (ICDr. PhD.). Je vyučujúcim kánonického a civilného práva na Teologickej fakulte KU v Košiciach, sudcom Metropolitného tribunálu a členom presbyterskej rady Košickej arcidiecézy. Pravidelne pracuje v letných mesiacoch v diecéze Tampa-St. Petersburg v USA. Spolupracuje s TV Lux a rádiom Lumen. Svoje príspevky publikuje na webovej stránke http://jurica.sk/.

 

 

Diskusie, ktoré absolvoval:

Kontakty na diskutéra: