Dokonalý človek?

Etika, Právo, Psychológia, Teológia, Zdravotníctvo

  • Košice - Tabačka Kulturfabrik (Fabricafe)
  • 30. októbra 2019, streda 18:00

Popis diskusie

Nové technológie otvárajú nevídané technické možnosti na zlepšovanie fyzických a kognitívnych schopností človeka. Mnohí v tomto trende vidia šancu na zlepšenie kvality ľudského života. Vedecký pokrok však ľudstvu kladie dôležité otázky o tom, čo znamená byť človekom a čo je dobré alebo zlé pre naše individuálne a kolektívne blaho. Aké otázky napr. kryonika, biomedicínske inžinierstvo, zásahy do DNA otvárajú v medicíne, v práve, v etike a morálke? Aké typy otázok legálneho a etického charakteru vzrastajú? Čo sa stane, ak niektorí ľudia majú zdroje na vylepšenie svojich schopností, zatiaľ čo iní nie? Ako sa spoločnosti podarí zostať konkurencieschopnou, ak sa tieto výhody stanú nástrojom vyjednávania? Ako budeme môcť súťažiť s niekým, kto bol vylepšený? Ak by rodičia mohli vybrať určité vlastnosti pre svoje dieťa, ako sú svalová sila, farba očí alebo inteligencia, mohlo by to mať vážny vplyv na ľudskú rozmanitosť? Ostane človek človekom, alebo z neho nakoniec vyrobíme skladačku schopností?

Diskutovali s nami

Dr.h.c. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH

Biomedicínske inžinierstvo, Veda

Zastáva funkciu dekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2016 do konca januára roku 2019 pôsobil aj ako riaditeľ Ústavu špeciálnych inžinierskych procesológii. Pred tým pôsobil 14 rokov ako vedúci […]

Mgr. Robin Kopecký

Filozofia, Veda

Vyštudoval filozofiu na FF UK v Prahe a teoretickú a evolučnú biológiu na PřF UK v Prahe. V súčasnosti dokončuje doktorské štúdium a je vedeckým pracovníkom na PřF UK v Praze. Je […]

Doc. JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD.

Teológia

Je rímskokatolícky kňaz Košickej arcidiecézy. Vysvätený bol v roku 2002. V roku 1995 ukončil štúdium Právnickej Fakulty UK v Bratislave (JUDr.) a nastúpil na formáciu v kňazskom seminári v Košiciach. […]

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Psychológia

Doktorát vied obhájila na Groningenskej Lekárskej fakulte v Holandsku a na Fakulte sociálnych vied Masarykovej Univerzity v Brne sa inaugurovala v odbore sociálna psychológia. Viac než 20 rokov sa venuje rozvoju výskumného potenciálu […]

Fotogaléria