Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológia

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológia

Psychologička z centra asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit

Venuje sa problematike umelého oplodnenia, prežívaniu a podpore ženám aj párom počas liečby v procese umelého oplodnenia. Pracuje na klinike asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit.

V oblasti onkopsychológie aktívne pracuje pre o.z. Amazonky: pacientky s karcinómom prsníka a pre Združenie pacientov s dermatologickými malignitami – s pacientmi s rakovinou kože. Zaoberá sa aj smútkovým poradenstvom a prácou s pozostalými. Je aktívnym členom ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) Štúdium psychológie absolvovala a ukončila na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v roku 1998.

Kontakty na diskutéra: