MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Medicína

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Medicína

Hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu

Gynekológ, zástupca prednostu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, vedúci Centra reprodukčnej medicíny UNB a hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu.

Kontakty na diskutéra: