Maternica na prenájom – Právne a etické otázky náhradného materstva

Etika, Právo

  • Bratislava - KC Dunaj
  • 21. novembra 2017, utorok 18:00

Popis diskusie

Téma náhradného (surogačného) materstva rezonuje v Európe už niekoľko desaťročí. Slovenské ženy ju vo zvýšenej miere riešia v posledných rokoch. Problémy s plodnosťou, nemožnosť vynosiť dieťa, alebo už aj strach z  tehotenstva pred slovenské páry stavia otázku, či je možné ich problém riešiť práve prostredníctvom náhradnej matky. Je právne možné „prenajať“ maternicu a vynosiť dieťa pre objednávateľský pár? Je to eticky a morálne obhájiteľné? Je možné za takúto službu zaplatiť? Ako vyriešiť etický konflikt medzi túžbou páru po dieťati a ochranou dôstojnosti nenarodeného dieťaťa? Čo ak sa narodí dieťa s  postihnutím, prípadne ak náhradná matka odmietne dieťa odovzdať objednávateľskému páru? Kto je matkou dieťaťa – žena ktorej genetickú informáciu nesie, alebo žena, ktorá ho porodila? Ako slovenské právo pozerá na tieto vzťahy? Dovoľuje ich, alebo hrozí trestami?

 

Diskutovali s nami

Mgr. Marek Roháček

Nezaradené

Zakladateľ a predseda OZ Návrat Venuje sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze a systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrane detí.

MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Medicína

Hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu Gynekológ, zástupca prednostu I. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB, vedúci Centra reprodukčnej medicíny UNB a hlavný odborník MZ SR pre reprodukčnú medicínu.

Mgr. Silvia Schmidtmayerová

Psychológia

Psychologička z centra asistovanej reprodukcie Iscare Reprofit Venuje sa problematike umelého oplodnenia, prežívaniu a podpore ženám aj párom počas liečby v procese umelého oplodnenia. Pracuje na klinike asistovanej reprodukcie Iscare […]

ThDr. René Balák, PhD.

Bioetika, Teológia

Bioetik a morálny teológ

JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Právo

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo, prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave. JUDr. Andrea Erdősová, PhD. vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite […]

    Partneri na diskusii