MUDr. Branislav Chrenka

Medicína

MUDr. Branislav Chrenka

Medicína

Narodil sa v roku 1984. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2010. Pracoval na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov, v humanitárnej misii v meste Jacmel – Haiti, na Klinike detskej hematológie a onkológie DFNsP Bratislava a na II. Detskej klinike DFNsP v Banskej Bystrici. V roku 2018 získal atestáciu z pediatrie. Od roku 2010 pôsobí v tíme krízovej intervencie Modrý anjel, n.o. a v rokoch 2013 – 2019 bol jeho riaditeľom. Absolvoval 200-hodinové vzdelávanie v krízovej intervencii, pôsobil ako operátor krízovej linky a zasahoval v teréne pri udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. V roku 2015 absolvoval psycho–traumatologický výcvik v expozičnej metodike Traumatic Incident Reduction (TIR) spolu s rozšírením o detského klienta (2021). Od roku 2019 TIR metodológiu vyučuje. Je autorom dvoch odporúčaných postupov MZ SR: „Odporúčaný postup na výkon prevencie v súvislosti s mimoriadnymi udalosťami/situáciami v oblasti akútny a chronický post–traumatický stresový syndróm“ (2020); „Prevencia v súvislosti s mimoriadnymi situáciami v oblasti psychické ochorenia a duševné zdravie u migrantov“ (2020).

  • pôsobenie (v čase konania diskusie): pediater v detskej ambulancii v Ružinove

Kontakty na diskutéra: