Pochybenie zdravotníka. Koniec jeho kariéry alebo nie?

Etika, Medicína, Právo, Psychológia, Zdravotníctvo

  • Facebook @tyzden.sk / live stream / moderátorka: Zuzana Kovačič Hanzelová
  • 10. novembra 2021, streda 18:00

Popis diskusie

Čo sa stane so zdravotníkom, ktorý bol účastný odhaleného poškodenia zdravia pacienta (nežiaducej udalosti)?

Po odhalení nežiaducej udalosti zažívajú zdravotníci výrazný stres, ktorý má dopad na ich osobný, ale aj pracovný život. Väčšina zdravotníckych pracovníkov nie je na komunikáciu v kritickej situácii trénovaná a vznikajú u nich obavy z možných následkov pri stretnutí zoči voči pacientovi. Môžu mať nedôveru voči podpore zo strany svojich vlastných kolegov a zamestnávateľa, a preto sa týmto typom rozhovorov zámerne vyhýbajú. Okrem rôznych psychologických a psychosomatických následkov sú jedny z najväčších potvrdených zdrojov stresu práve možné kariérne následky, ku ktorým patria obavy z právnych následkov, potenciálnej straty reputácie, informovania o zlyhaní a ospravedlnenia sa pacientovi a vedeniu. To nás oprávňuje zamýšľať sa nad aspektmi, ktoré súvisia so zdravotníkom ako účastníkom nežiaducej udalosti. A to napríklad otázky ich liečby, rešpektu, porozumenia, súcitu, podpory, transparentnosti.

Sme ako spoločnosť schopní vnímať komplexnosť situácie, ktorá je spojená s nežiaducimi udalosťami?

Diskutovali s nami

JUDr. Marika Barabas Pavlíková

Zdravotníctvo

V roku 2014 vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia vykonávala právnickú prax ako koncipientka v advokátskej kancelárii. Po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky z predmetu trestné právo […]

MUDr. Branislav Chrenka

Medicína

Narodil sa v roku 1984. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú úspešne ukončil v roku 2010. Pracoval na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v UNB Ružinov, v […]

prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.

Psychológia

Doktorát vied obhájila na Groningenskej Lekárskej fakulte v Holandsku a na Fakulte sociálnych vied Masarykovej Univerzity v Brne sa inaugurovala v odbore sociálna psychológia. Viac než 20 rokov sa venuje rozvoju výskumného potenciálu […]

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA

Zdravotníctvo

Už od roku 2018 pôsobí v pozícii riaditeľky odboru zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji, zároveň je predsedníčkou SK 8 – zdravotníckej sekcie a členka RHN pri WHO. Z poverenia MZ […]

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Právo

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity (2003). Po ukončení vysokoškolského štúdia sa vrátil do Košíc, kde vykonával právnickú prax vo viacerých neziskových organizáciách a neskôr v oblasti advokácie. V […]

Fotogaléria

    Generálny partner

    Hlavní partneri