MUDr. Danica Caisová

Medicína

MUDr. Danica Caisová

Medicína

Je psychiatričkou a zároveň sexuologičkou pôsobiacou v ambulancii FAIRA v Košiciach. Má za sebou kvalitné skúsenosti lekárskej i lektorskej činnosti, čo predpokladá profesionálne zodpovedanie otázok po medicínskej stránke.

Kontakty na diskutéra: